�� B'D( H(D'�
در نامتناهی کهکشان ها

ستاره شناسی


ایات نجومی

در اين جا قصد دارم جند ايه درباره ستاره شناسي به همراه تحليلش رو بيان كنم

مرجع همه اين مطالب :www.haftaseman.ir

«النَّجمُ الثّاقِبُ»

ستاره اي درخشان است

 در ابتداي سوره مي‌گويد (و السماء و الطارق) قسم به آسمان و كوبنده‌ي شب. در اين آيه طارق را تفسير مي‌كند و مي‌گويد اين مسافر شبانه همان ستاره‌ي درخشاني است كه بر آسمان ظاهر مي‌شود و بقدري بلند است گويي مي‌خواهد سقف آسمان را بشكافد و سوراخ كند. و نورش بقدري خيره كننده است كه تاريكي‌ها را مي‌شكافد و به درون چشم آدمي نفوذ مي‌كند. (ثقب به معني سوراخ كردن) در اينكه آيا منظور ستاره‌ي معيني است مانند ستاره‌ي ثريا (از نظر بلندي و دوري در آسمان) يا ستاره‌ي زحل يا شهاب (از نظر روشنايي خيره كننده) و يا اشاره به همه‌ي ستارگان است، تفسيرهاي متعددي وجود دارد.

ولي با توجه به اينكه در آيه‌ي بعدي آنرا به نجم ثاقب تفسير كرده، معلوم مي‌شود منظور هر ستاره‌اي نيست. بلكه ستارگان درخشاني است كه نور آنها پرده‌هاي ظلمت را مي‌شكافد و در چشم آدمي نفوذ مي‌كند. در بعضي از روايات «النجم الثاقب» به ستاره‌ي زحل تفسير شده كه از سيارات منظومه شمسي و بسيار پرفروغ و نوراني است. اين معني از حديثي از امام صادق (ع) نقل شده كه در آن منجمي از حضرت سؤال كرد كه منظور از «ثاقب» در اين آيه چيست؟ فرمود ستاره‌(سياره)ي زحل است كه طلوعش در آسمان هفتم است و نورش آسمانها را مي‌شكافد و به آسمان پائين مي‌رسد. لذا خداوند آنرا «نجم ثاقب» ناميده.

 قابل توجه آنكه زحل آخرين و دورترين ستاره‌ي منظومه‌ي شمسي است كه با چشم غيرمسلح ديده مي‌شود و از آنجا كه از نظر ترتيب‌بندي كواكب منظومه‌ي شمسي نسبت به خورشيد در هفتمين مدار قرار گرفته، امام (ع) در اين حديث مدار آنرا آسمان هفتم شمرده. اين ستاره(سياره) ويژگيهايي دارد كه آنرا شايسته‌ي سوگند مي‌كند. از يكسو دورترين ستارگان قابل مشاهده‌ي منظومه شمسي است و به همين جهت در ادبيات عرب گاه آنرا«شيخ النجوم» نيز مي‌نامند. ستاره‌ي زحل كه نام فارسي آن كيوان است داراي حلقه‌هاي نوراني متعددي است كه آنرا احاطه كرده است. حلقه‌هاي نوراني زحل كه گرداگرد آنرا فرا گرفته‌ از عجيب‌ترين پديده‌هاي سماني است كه دانشمندان نجوم، درباره‌ي آن نظرات گوناگوني دارند و هنوز هم پديده‌‌ي اسرار آميزي است.

 براي اطلاعات بيشتر به دو لينك زير مراجعه كنيد:

http://www.u313.info/post-193.aspx

http://www.u313.info/post-192.aspx

چهارشنبه ۳ شهریور۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

«وَالشَّمس وَ ضُحها                        وَ القَمَر اِذا تَلها»

به خورشيد ه و گسترش نور آن سوگند               و به ماه در آن هنگام كه بعد از آن در آيد

 «خورشيد» مهم‌ترين و سازنده‌ترين نقش را در زندگي انسان و تمام موجودات زنده زميني دارد. علاوه بر اينكه منبع نور و حرارت است و اين دو از عوامل اصلي زندگي انسان به شمار مي‌روند، منابع ديگر حياتي نيز از آن مايه مي‌گيرند. وزش بادها، نزول بارانها، پرورش گياهان، حركت رودخانه‌ها و آبشارها و حتي پديد آمدن منابع انرژي را همچون نفت و زغال سنگ هركدام اگر درست دقت كنيم، بصورتي با نور آفتاب ارتباط دارد. بطوريكه اگر روزي اين چراغ حياتبخش خاموش گردد، تاريكي و سكوت و مرگ همه جا را فرا مي‌گيرد.

«ضحی» در اصل به معني گسترش نور آفتاب است و اين در هنگام است كه خورشيد از افق بالا بيايد و نور آن همه جا را فر گيرد. سپس به آن موقع از روز «ضحی» گفته مي‌شود.

در آيه‌ي بعد به ماه قسم مي‌خورد هنگامي كه پشت سر خورشيد در آيد. چنانكه بعضي از مفسران اعلام كرده‌اند اشاره دارد به ماه در هنگام بدر كامل؛ يعني شب چهارده. زيرا ماه در شب چهاردهم تقريباً مقارن غروب آفتاب سر از افق مشرق بر مي‌دارد و چهره‌ي پر فروغ خود را ظاهر مي‌كند و سلطه‌ي خويش را بر آسمان تثبيت مي‌كند و چون از هر زمان جالب تر و پرشكوهتر است، به آن سوگند ياد شده.

چهارشنبه ۳ شهریور۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

«انّا زَيَّنا السَّماء الدُّنياء بِزينه الكَواكِب»

ما آسمان پائين را با ستارگان تزئين كرديم.

در اين آيه مي‌گويد «آسمان پائين را با كواكب تزئين كرديم» در حاليكه فرضيه‌اي كه در آن زمان بر افكار دانشمندان حاكم بود مي‌گفت فقط آسمان بالا، آسمان ستارگان ثابت است (آسمان هشتم طبق فرضيه بطليموس) ولي چنانكه مي‌دانيم بطلان اين فرضيه اثبات شده و عدم پيروي قرآن از فرضيه نادرست مشهور آن زمان خود معجزه زنده‌اي از اين كتاب آسماني است.

نكته جالب ديگر اينكه از نظر علم امروز مسلم است كه چشمك زدن زيباي ستارگان بخاطر قشر هوايي است كه اطراف زمين را فرا گرفته و آنها را به اين كار، وا مي‌دارد و اين، با تعبير «السماء الدنيا» (آسمان پائين) بسيار مناسب است اما در بيرون جو زمين، ستارگان خيره خيره نگاه مي‌كنند و فاقد تلألو هستند.

چهارشنبه ۳ شهریور۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

«الا مَنْ خَطِفَ الْخَطفَةَ فَاَتبَعهُ شهابٌ ثاقِب»

مگر آنهايي كه در لحظه‌ي كوتاه براي استراق سمع به آسمان نزديك مي‌شوند كه شهاب ثاقب آنها را تعقيب مي‌كند.

  در آيه‌هاي قبلي اين سوره توضيح مي‌دهد كه «آسمان را با ستارگان تزئين كرديم و آنرا از هر شيطان خبيثي حفظ كرديم و آنها نمي‌توانند به سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند و هرگاه چنين بخواهند از هر سو هدف تيرها قرار مي‌گيرند؛ آنها به شدت به عقب رانده مي‌شوند و براي آنها عذاب دائم است.

«خطفه» يعني چيزي را به سرعت ربودن

«شهاب» در اصل به معني شعله‌اي است كه از آتش افروخته زبانه مي‌كشد و به شعله‌هاي آتشيني كه در آسمان بصورت خط ممتد ديده مي‌شود نيز مي‌گويند. مي‌دانيم اينها ستاره نيستند بلكه شبيه ستارگان هستند. در واقع آنها قطعه سنگهاي كوچكي هستند كه در فضا پراكنده‌اند و هنگاميكه در حوزه جاذبه زمين قرار گيرند به سوي زمين جذب شوند و بر اثر سرعت و شدت برخورد آنها با هواي اطراف زمين (جو) مشتعل و برافروخته مي‌شوند.

«ثاقب» به معني نافذ و سوراخ كننده است گوئي بر اثر نور شديد صفحه چشم را سوراخ كرده و به درون چشم انسان نفوذ مي‌كند و در اينجا اشاره به اين است كه به هر موجودي اثابت كند آنرا سوراخ كرده و آتش مي‌زند.

به اين ترتيب دو گونه مانع در برابر نفوذ شياطين به صحنه‌ي آسمان وجود دارد:

مانع اول طرد از هر جانب است كه ظاهراً آن نيز بوسيله «شب» صور«الا مَنْ خَطِفَ الْخَطفَةَ فَاَتبَعهُ شهابٌ ثاقِب»

مگر آنهايي كه در لحظه‌ي كوتاه براي استراق سمع به آسمان نزديك مي‌شوند كه شهاب ثاقب آنها را تعقيب مي‌كند.

  در آيه‌هاي قبلي اين سوره توضيح مي‌دهد كه «آسمان را با ستارگان تزئين كرديم و آنرا از هر شيطان خبيثي حفظ كرديم و آنها نمي‌توانند به سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند و هرگاه چنين بخواهند از هر سو هدف تيرها قرار مي‌گيرند؛ آنها به شدت به عقب رانده مي‌شوند و براي آنها عذاب دائم است.

«خطفه» يعني چيزي را به سرعت ربودن

«شهاب» در اصل به معني شعله‌اي است كه از آتش افروخته زبانه مي‌كشد و به شعله‌هاي آتشيني كه در آسمان بصورت خط ممتد ديده مي‌شود نيز مي‌گويند. مي‌دانيم اينها ستاره نيستند بلكه شبيه ستارگان هستند. در واقع آنها قطعه سنگهاي كوچكي هستند كه در فضا پراكنده‌اند و هنگاميكه در حوزه جاذبه زمين قرار گيرند به سوي زمين جذب شوند و بر اثر سرعت و شدت برخورد آنها با هواي اطراف زمين (جو) مشتعل و برافروخته مي‌شوند.

«ثاقب» به معني نافذ و سوراخ كننده است گوئي بر اثر نور شديد صفحه چشم را سوراخ كرده و به درون چشم انسان نفوذ مي‌كند و در اينجا اشاره به اين است كه به هر موجودي اثابت كند آنرا سوراخ كرده و آتش مي‌زند.

به اين ترتيب دو گونه مانع در برابر نفوذ شياطين به صحنه‌ي آسمان وجود دارد:

مانع اول طرد از هر جانب است كه ظاهراً آن نيز بوسيله «شب» صورت مي‌گيرد.

مانع دوم عبارتست از نوع خاصي از شهاب كه «شهاب ثاقب» ناميده مي‌شود و در انتظار آنهاست كه گاه و بيگاه خود را به ملأ اعلی براي استراق سمع نزديك مي‌كنند و مورد اصابت آنها قرار مي‌گيرند.

نظير همين آیه در آيات 17 و 18 سوره‌ي حجر و در آيه‌ي 5 سوره‌ي ملک آمده است که این آیات را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ت مي‌گيرد.

مانع دوم عبارتست از نوع خاصي از شهاب كه «شهاب ثاقب» ناميده مي‌شود و در انتظار آنهاست كه گاه و بيگاه خود را به ملأ اعلی براي استراق سمع نزديك مي‌كنند و مورد اصابت آنها قرار مي‌گيرند.

نظير همين آیه در آيات 17 و 18 سوره‌ي حجر و در آيه‌ي 5 سوره‌ي ملک آمده است که این آیات را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

چهارشنبه ۳ شهریور۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

«وَالقَمَر قَدَّرْناهُ مَنَازِلَ حَتَّي عادَ كَالعُرجُونِ القَدِيم»

و براي ماه منزل گاههايي قرار داديم (و به هنگامي كه اين منازل را طي كرد) سرانجام بصورت شاخه‌ي كهنه (قوسي شكل و زرد رنگ) خرما در مي‌آيد.

 منظور از منازل همان منزلگاههاي بيست و هشت گانه‌اي است كه ماه قبل از «محاق» و تاريكي مطلق طي مي‌كند. زيرا هنگاميكه ماه، سي روز تمام باشد تا شب بيست و هشتم در آسمان قابل رؤيت است ولي در شب بيست و هشتم بصورت هلال بسيار باريك زرد رنگ و كم نور و كم فروغ در مي‌آيد و در دو شب باقيمانده قابل رؤيت نيست كه آنرا «محاق» مي‌نامند البته در ماههايي كه بيست و نه روز است تا شب بيست و هفتم معمولاً ماه در آسمان ديده مي‌شود و در دو شب باقيمانده محاق است. اين منزلگاهها كاملاً دقيق و حساب شده است بطوريكه منجمان از صدها سال قبل مي‌توانند طبق محاسبات دقيقي كه دارند، آنرا پيش بيني كنند.

در آغاز ماه نوكهاي هلال رو به طرف راست و یا بالا است و تدريجاً بر حجم ماه افزوده مي‌شوده تا هفتم كه نيمي از دايره‌ي كامل ماه آشكار مي‌شود و باز بر آن افزوده مي‌شود تا چهاردهم كه بصورت بدر كامل مي‌شود. تا بيست و يكم كه باز به صورت نيمدايره در مي‌آيد، همچنين از آن كاسته مي‌شود تا شب بيست و هشتم كه بصورت هلال ضعيف كمرنگي در مي‌آيد كه نوكهاي آن بطرف چپ و یا پايين است.

و از همين جا مفهوم تعبير «كالعرجون القديم» روشن مي‌شود. زيرا «عرجون» بطوريكه غالب مفسران گفته‌اند، آن قسمت از خوشه‌ي خرماست كه به درخت اتصال دارد.

 توضيح اينكه خرما بصورت خوشه بر درخت ظاهر مي‌شود. پايه‌ي اين خوشه بصورت چوبي قوسی شكل و زرد رنگ است و نوك آن مانند جاروست و دانه‌هاي خرما همچون دانه‌هاي انگور به نخهای آن متصل اند. هنگاميكه خوشه‌ي نخل را مي‌برند، آن پايه‌ي قوسي شكل بر درخت باقي مي‌ماند كه وقتي مي خشكد و پژمرده مي‌شود، كاملاً به هلال قبل از محاق مي‌ماند. زيرا همانگونه كه هلال آخر ماه كه در جانب شرق آسمان نزديك صبحگاهان ظاهر مي‌شود خميده و پژمرده و زرد رنگ است. عرجون قديم نيز همينطور است و توصيف آن به قديم اشاره به كهنگي آن است زيرا هر قدر اين شاخة كهنه‌تر مي‌شوند، ‌باريكتر و پژمرده‌تر و رنگ پريده‌تر مي‌شوند وشباهت بيشتري به هلال آخر ماه پيدا مي‌كنند.

چهارشنبه ۳ شهریور۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

«وَالشَّمس تَجری لِمُستَقَر لَها ذلِکَ تَقدير العَزيز العَليم»

وخورشید (نيز براي آنها آيتي است) كه پيوسته به سوي قرارگاهش در حركت است. اين تقدير خداوند قادرو داناست.

اين آيه بوضوح حركت خورشيد را بطور مستمر بيان مي‌كند اما در اينكه منظور از اين حركت چيست، مفسّران بحثهاي فراوان دارند.

گروهي آنرا اشاره به حركت ظاهري خورشيد برگرد زمين مي‌دانند كه اين حركت تا پايان عمر خورشید (قرارگاه) ادامه دارد.

بعضي ديگر آنرا اشاره به ميل خورشيد در تابستان و زمستان به سوي شمال و جنوب زمين دانسته‌اند؛ زيرا مي‌دانيم خورشيد از آغاز بهار از خط اعتدالي به سوي شمال متمايل مي‌شود و تا مدار 23 درجه شمالي پيش مي‌رود و از آغاز تابستان به عقب باز مي‌گردد تا در آغاز پائيز باز به خط اعتدالي مي‌رسد و همين خط سير را تا آغاز زمستان به سوي جنوب ادامه مي‌دهد و از آغاز زمستان بسوي خط اعتدال حركت مي‌كند و در آغاز بهار به آن مي‌رسد. البته تمام اين حركات در واقع ناشي از حركت زمين و تمايل محور آن نسبت به سطح مدارش مي‌باشد هرچند در ظاهر و از دید ناظر زمینی، مربوط به حركت خود آفتاب است.

بعضي ديگر آنرا اشاره به حركت وضعي آفتاب (كره‌ي خورشید) دانسته‌اند. زيرا همانطور که می دانیم خورشيد به دور خود نیز گردش مي‌كند.

معنی دیگر قرارگاه شاید همان مراحل عمر خورشید باشد؛ چون همانطور که خورشید در سحابی بوجود آمده در نهایت امر به یک سحابی تبدیل خواهد شد.

آخرين و جديدترين تفسير براي آيه‌ي فوق این است که حركت خورشيد با مجموعه‌ي منظومه شمسي در وسط كهكشان ما به سوي يك سمت معين و ستاره‌ي دور دستي كه آنرا ستاره «وگا» ناميده‌اند مي‌باشد.

در تعبيرات اين آيه اشاره‌ي است پرمعني به نظام سال شمسي كه از حركت خورشيد در برجها حاصل مي‌گردد. نظامي كه به زندگي بشر نظم و برنامه مي‌دهد و جنبه‌هاي مختلف آنرا تنظيم مي‌كند.

چهارشنبه ۳ شهریور۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

انواع کهکشان ها

 کهکشان ها مجموعه ای عظيم از ستارگان و مواد ميان ستاره ای هستند که به طور ميانگين بين چند ميليون تا چند تريليون ستاره را در خود جای می دهند و قطری در حدود چند صد هزار سال نوری دارند و ميليون ها سال نوری از يکديگر فاصله دارند: مارپيچی، عدسی وار، بيضوی و نامنظم.

کهکشان راه شيری که ما در آن زندگی می کنيم يک کهکشان مارپيچی است که قطرش صدهزار سال نوری و جرمش يک تريليون برابر جرم خورشيد است. خورشيد يکی از صد ميليارد ستاره ای است که در کهکشان راه شيری وجود دارند. دو کهکشان کوتوله (ابرهای ماژلانی) که در فاصله چند صد سال نوری از کهکشان راه شيری قرار دارند دو قمر اين کهکشان محسوب می شوند. اين در حالی است که نزديکترين کهکشان به کهکشان ما يعنی کهکشان مارپيچی آندرومدا دو تا سه ميليون سال نوری از ما فاصله دارد.

در ادامه توضيح مختصری از انواع کهکشانها را می دهيم:B'D( EH1/ F81 4E' /1 H(D'�*HF 8'G1� *B1�(' E4'(G GE�F 8'G1� �G E4'G/G E��F�/ .H'G/ /'4*

/1 5H1*� �G '�F B'D( EH1/ ~3F/ B1'1 �1A* 'F 1' '2 D�F� 2�1 /'FDH/ �F�/./'FDH/ B'D(H1H/ (G 5A-G � '5D�

�/ B'D( (D'�A' - B'D( H(D'� - B'D( A6'�� (D'�A' - B'D( �1G � E1�. (1'� H(D'� - B'D( 2�(' - B'D( A6' - B'D( .�D� B4F� - B'D( F,HE - B'D( 4�� - B'D( E4�� - �/ B'D( H(D'� - �/ G'� :'D( - �/ G'� (D'�A' - �/ G'� H(D'� - �/ G'� 2�(' - B'D( E4��'�1 .H'3*�/ "E'1 ('2/�/ �FF/�'F '2 H(D'�*HF 1H 'A2'�4 (/�F �G 31� (G H(D'� 2�1 (2F�F ~4�EHF FE�4�/!!!.

www.seo-law.persiangig.com'/'EG E7D(

یکشنبه ۱۰ مرداد۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

تغييرات درخشندگی در ستارگان خورشيد گونه،معمای حل نشده

مطالعات انجام شده در رصدخانه اروپايی جنوب معمای ستارگان خورشيدگونه را عميق تر کرده است. برای تغييرات نامنظم درخشندگی مشاهده شده در يک سوم از ستارگان شبيه به خورشيد که در اواخر عمرشان به سر می برند هنوز توضيحی ارايه نشده است. منجمان برای اين پديده نظرياتی ارايه داده بودند اما مشاهدات اخير متناقض با اين نظريات بوده و معما را پيچيده تر کرده است.

اولين تحقيقات در اين زمينه در دهه 1930 آغاز شد. تمام ستارگانی که جرمی شبيه به خورشيد دارند، در اواخر عمر خود پيش از تبديل شدن به يک کوتوله سفيد،سرد و قرمز رنگ شده و تبديل به غول های قرمز می شوند اما آنچه مشاهده شده بود نشان از تغييرات در دوره هايی به طول بيشتر از دو سال می داد.

توجيه اين تغييرات با آنچه ما پديده تپش ستارگان می ناميم امکان پذير بود، در واقع درخشندگی ستارگان غول پيکر با کوچک و بزرگ شدن آنها به صورت دوره ای تغيير می کند، اما آنچه در بررسی يک سوم ستارگان خورشيدگونه انجام گرفته نشان می دهد که علاوه بر اين تغييرات ، تغييرات عجيب ديگری با دوره های گردش طولانی تر (در بعضی مواقع پنج سال) رخ می دهد که توسط نظريه تپش ستارگان توجيه پذير نيستند. توضيح ديگری که برای تغييرات درخشندگی ارايه شده بود، احتمال حرکت ستلره در يک سيستم دوگانه است که اين نظر هم با مشاهدات تناقض دارد.

در واقع رصدهای اخير تمام توضيحات پيشين منجمان را رد کرده و معمای پيچيده تری در برابر آنها قرار داده است و آنها را بر آن داشته که مجددا تحقيقات در اين زمينه را ادامه دهند.

www.astronomy.com

یکشنبه ۱۰ مرداد۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

کمربند اورت

 اولين بار در سال 1932 منجمی به نام ارنست اوپيک نظريه ای برای منشا دنباله دارهای دارای دوره گردش طولانی ارایه داد،او پيشنهاد کرد که منبع اين دنباله دارها ابریدرلايه خارجی منظومه شمسی است. در سال 1950 نيز منجم ديگری به نام جان هندريک اورت به طور مستقل اين نظر را ارایه داد.ابر اورت ابر کروی فرضی از دنباله دارهاست که احتمالا در فاصله 50000 واحد نجومی (یا حدود یک سال نوری) از خورشید قرار گرفته است. کمربند کوپیر و دیسک  پراکنده منابع دیگری از اجرام فرانپتونی هستند که در فاصله ای کمتر از یک هزارم فاصله کمربند اورت از خورشید قرار گرفته اند. مرز خارجی ابر اورت حد گرانشی منظومه شمسی را تعیین میکند.

تصور میشود که ابر اورت باقیمانده دیسک غباری است که 4.6 میلیارد سال پیش در اطراف خورشید شکل گرفته بود و اجرام موجود در این ابر طی فرایند مشابهی همراه با سیارات و سیارکها به وجود آمده اند. منجمان بر این باورند که این ابر در ابتدا به خورشید نزدیک تر بوده و بر اثر نیروی گرانشی سیارات غول پیکر گازی به عقب رانده شده است. ابر اورت شامل دو ناحیه مجزا است: یک ابر کروی خارجی و یک ابر دیسک مانند داخلی یا ابر هیلز. اجرام موجود در ابر اورت بیشتر شامل یخ هایی از جنس آمونیاک، آب و متان است.

اگرچه تا کنون هیچ شاهد رصدی بر وجود ابر اورت یافت نشده، منجمان بر این باورند که ابر اورت متبع دنباله دارهای شبیه به هالی که وارد منظومه شمسی میشوند، است. لایه خارجی ابر اورت کمتر تحت تاثیر جاذبه منظومه شمسی است، در نتیجه به راحتی تح تاثیر جاذبه ستارگانی که از نزدیکش عبور میکنند قرار میگیرد. این نیروها گاهی اوقات دنباله دارها را از مدارشان خارج کرده و به سمت فضای داخلی منظومه شمسی می فرستد. مطالعه دنباله دارهایی که دوره کوتاهی دارند نشان می دهد که احتمالا اکثر آنها از دیسک پراکنده جدا شده اند،اما احتمال می رود که برخی از آنان از ابر اورت آمده باشند.

  

یکشنبه ۱۰ مرداد۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

معمای «مرغ و تخم مرغ» کيهانی حل شد!

اخترشناسان با بررسی رفتارهای يک اخترواره که از کهکشان ميزبان برخوردار نبود، توانستند پاسخ يکی ازبنيادی ترين معماهای کيهانی را بيابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معمای مرغ و تخم مرغ کيهانی يا به بيانی ديگر اين سوال که اول سياهچاله ها به وجود آمده اند يا کهکشانها يکی از مهمترين چيستانهايی است که اخترشناسان مدتها در جستجوی يافتن پاسخ آن بوده اند.اما اکنون محققان اروپايی بر اين باورند که پاسخ اين معما را يافته اند. بر اساس مطالعات اين محققان ابرسياهچاله ها عامل شکل گيری ستاره ها هستند تا به اين شکل کهکشان ميزبان خود را بنا کرده و شکل دهند.

 

گروهی از اختر شناسان موفق به رديابی اختر نمايی شده اند که از هيچ کهکشان ميزبانی برخوردار نيست. محققان در ابتدا گمان بردند شايد کهکشان ميزبان اين اخترنما  در پس ابرهای عظيم غبارهای فضايی پنهان شده است اما با استفاده از تلسکوپ وی.ال.تی دريافتند کهکشانی در نزديکی اين اخترنما که هيچ ارتباطی نيز با آن ندارد با سرعتی بالا در حال توليد است و سالانه در حدود سيصد و پنجاه ستاره مشابه خورشيد توليد می کند، سرعتی صد بار بيشتر از سرعت ستاره سازی ديگر کهکشانهايی که در جهان وجود دارند.

به گفته محققان سرعت جنون آسای ستاره سازی اين کهکشان با اختر نمای همسايه اش در ارتباط است، زيرا اين جرم کيهانی کهکشان همسايه اش را به واسطه ذرات فوق قدرتمند و سريعی بمباران کرده و انرژی و ماده زيادی به آن تزريق می کند.اين اخترواره همچنين در حال نزديک شدن به کهکشان بوده و به تدريج با آن ترکيب شده و در آن ساکن خواهد شد، در اين حالت ماده و انرژی که اخترواره به کهکشان وارد کرده است به کهکشانی برای اقامتش تبديل خواهد شد.

مجله دانشگر

یکشنبه ۱۰ مرداد۱۳۸۹ *H37 ستاره شناسان جوان |

قرآن و نجوم

 

« بَدِ يعُ السَّمَوَتِ وَ الأَ َرضِ وَ إِذَا قَضَي أ َمَراً فَإِنَّمَا يقُولُ لَهُ کُن فَيکُونُ »

آيه ي 117 سوره س بقره

هستي بخش آسمانها و زمين اوست وهنگاميکه فرمان وجود چيزي را صادر ميکند ميگويد موجود باش وآن موجود ميشود.

 اين آيه دلالت بر اراده تکويني خدا دارد. کلمه بديع از ماده ي بدع به معني به وجود آوردن چيزي بدون سابقه است البته مانندي که ذهن بدان آشنا باشد و اين ميرساند که خداوند آسمانها و زمين را بدون هيچ ماده و نمونه قبلي به وجودآورده است.معني کن فيکون :موجود باش و سپس آن هم فوراً موجود ميشود.و اين بدان معني نيست که آن موجود  گوش دارد و حرف بشنود و موجود ميباشد . بلکه بين اراده ي خدا و پيدايش فاصله اي نخواهد بود منظور اين است که هر گاه اراده او به وجود چيزي خواه کوچک باشد خواه بزرگ ، خواه ساده باشد خواه پيچيده ، خواه به اندازه يک اتم و خواه به اندازه مجموعه آسمانها و زمين تعلق گرفت ، بدون نياز به هبچ علت  ديگري اين اراده جامه عمل به خود ميپوشد.و اگر اراده کند آسمانها و زمين را در شش دوران به وجود آورد و مسلماً بدون کم و زياد در همين مدت موجود خواهند شد و اگر اراده کند که تمام دوران تکاملي خود را کمتر از يک هزارم ثانيه طي کند مسلماً بدون کم وکاست در همان مدت موجود ميشود.   سئوالي که ممکن پيش بيايد اين است که چگونه ممکن است چيزي از عدم به وجود آيد؟ عدم که نقيض وجود ميباشد چگونه ميتواندعلت و منشا وجود باشد .در پاسخ به اين سئوال بايد گفت هر موجود از دو جنبه تشکيل يافته است ماهيت و وجود ماهيت عبارت از اعتباري است که نسبت آن به وجود و عدم مساوي است . به عبارت ديگري قدر مشترکي که از ملاحظه وجود و عدم چيزي بدست ميايد همان ماهيت است.مثلا چهره اي که قبلا روي بوم نقاشي وجود نداشته و حالا نفري آن را کشيده است.  بنابراين معني اينکه خداوند عالم را از عدم به وجود آورد اين است که عالم پس از آنکه به حال عدم بود موجود شد و به عبارت ديگر ماهيت را از حال عدم به حال وجود آورد. پس هر موجودي بديع الوجود است يعني بدون اينکه قبلا از خودش نظيري داشته باشد و يا مانندي از آن معهود در نظرصانعش باشد وجود يافته، در نتيجه خداي سبحان مبتدع و بديع السموت و الارض است.   

سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۸۸ *H37 ستاره شناسان جوان |

غول های گازی

اخترشناسان برای چند نسل متوالی، چگونگی تشکیل سیارات منظومه شمسی را توضیح داده اند. امروزه، اکثر نظریات اظهار بر این دارند که سیارات منظومه شمسی ما، در یک سحابی بزرگ از گاز و گرد بدور چیزی که بعد ها خورشید ما را تشکیل داد، متراکم شدند، اما بر سر جزئیات این مسئله تا هنوز اختلافاتی وجود دارد، بخصوص بر سر سیارات بزرگ گازی مانند مشتری. آیا اولأ یک هسته کوچک تشکیل شد که بعد ها سیارات بدور آنها تشکیل شدند یا اینکه بی ثباتی در این سحابی باعث سقوط بسته های گازی بصورت سیارات شدند؟ ....
B'D( EH1/ F81 4E' /1 H(D'�*HF 8'G1� *B1�(' E4'(G GE�F 8'G1� �G E4'G/G E��F�/ .H'G/ /'4*

/1 5H1*� �G '�F B'D( EH1/ ~3F/ B1'1 �1A* 'F 1' '2 D�F� 2�1 /'FDH/ �F�/./'FDH/ B'D(H1H/ (G 5A-G � '5D�

�/ B'D( (D'�A' - B'D( H(D'� - B'D( A6'�� (D'�A' - B'D( �1G � E1�. (1'� H(D'� - B'D( 2�(' - B'D( A6' - B'D( .�D� B4F� - B'D( F,HE - B'D( 4�� - B'D( E4�� - �/ B'D( H(D'� - �/ G'� :'D( - �/ G'� (D'�A' - �/ G'� H(D'� - �/ G'� 2�(' - B'D( E4��'�1 .H'3*�/ "E'1 ('2/�/ �FF/�'F '2 H(D'�*HF 1H 'A2'�4 (/�F �G 31� (G H(D'� 2�1 (2F�F ~4�EHF FE�4�/!!!.

www.seo-law.persiangig.com'/'EG E7D(

شنبه ۱۵ فروردین۱۳۸۸ *H37 ستاره شناسان جوان |

نجوم در کتاب آسمانی

آيه ۱۸۹ سوره بقره

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن

 ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

از تو در باره هلالهای ماه می پرسند ، بگو : برای آن است که مردم وقت ، کارهای

خويش و زمان حج را بشناسند ...

 

شان نزول آیه

در حديثى مى‏خوانيم كه معاذ بن جبل خدمت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) رسيد و

 گفت: بسيار از ما سؤال مى‏كنند كه اين هلال ماه چيست و چه فايده دارد (چرا ماه

تدريجا به صورت بدر كامل در مى‏آيد و باز به حالت اول بر مى‏گردد)؟ خداوند اين

آيه را نازل فرمود و به آنان پاسخ گفت. در روايت ديگرى آمده است كه جمعى از

يهود از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) پرسيدند: هلال ماه براى چيست و چه فايده

دارد؟ اين آيه نازل شد و فوايد مادى و معنوى آن را در نظام زندگى انسانها بيان كرد.

 

خداوند به پيامبر خود دستور مي دهد براي آنها بيان كند كه :طلوع ماه در ابتداي ماهها

 به صورت هلال وسپس تغييرتدريجي آن در انجام عبادات و وظائف ديني و همچنين

نظام زندگي مادي آثار فراواني دارد.زيرا همه ميتوانند به آساني امور تجاري و

قراردادهاي خود را تنظيم كنند ونيز روزه داشتن و انجام عبادات بزرگ حج موقع

خاصي داردكه بهترين راه براي تعيين آن همين وضع هلال است. مردم ميتوانند با

ديدن هلال هميشه ابتداووسط وانتهاي ماههارا تشخيص دهد.در حقيقت ماه يك (تقويم

طبيعي) براي تمام افراد بشر است. يكي از امتيازات قوانين اسلام اين است كه

دستورات آن معمولا بر طبق (مقياسهاي طبيعي)قرار داده شده است زيرا مقياسهاي

طبيعي وسيله اي است كه در اختيار همگان قرار دارد وگذشت زمان بر آن اثري

نميگذارد.به همين دليل خدا از مقياسهايي چون غروب آفتاب وطلوع فجر(مثل آيه

 187همين سوره براي ساعات روزه داشتن ) وگذشتن خورشيد از نصف النهار

 ورؤيت ماه قرار داده است.

 

شنبه ۲۴ اسفند۱۳۸۷ *H37 ستاره شناسان جوان |

آسمان تاریخ در دو بیت: پژوهشی نجومی در شاهنامه

 

 پژوهش و تحقیق پیرامون شاهنامه همواره مهم و بحث برانگیز بوده است، اما نباید از این نکته غافل شد که در کنار پرداختن به ادبیات، آشنایی با دانش‌های نو نیز می‌تواند به شاهنامه پژوهان کمک فراوانی کند.
ماه گذشته دکتر فریدون جنیدی، خبر از تصحیح شاهنامه توسط خود داده بودند و اعلام کرده بودند که چند بیت از شاهنامه را متعلق به فردوسی ندانسته‌اند و در نتیجه این ابیات را حذف کرده‌اند.
این ابیات که از زبان رستم فرخزاد بیان می‌شود متعلق به زمان حمله اعراب به ایران است:
ز بهرام و زهره ست ما را گزند
نشاید گذشتن ز چرخ بلند
همان تیر و کیوان برابر شده ست
عطارد به برج دو پیکر شده است....

 

Shahname02B'D( EH1/ F81 4E' /1 H(D'�*HF 8'G1� *B1�(' E4'(G GE�F 8'G1� �G E4'G/G E��F�/ .H'G/ /'4*

/1 5H1*� �G '�F B'D( EH1/ ~3F/ B1'1 �1A* 'F 1' '2 D�F� 2�1 /'FDH/ �F�/./'FDH/ B'D(H1H/ (G 5A-G � '5D�

�/ B'D( (D'�A' - B'D( H(D'� - B'D( A6'�� (D'�A' - B'D( �1G � E1�. (1'� H(D'� - B'D( 2�(' - B'D( A6' - B'D( .�D� B4F� - B'D( F,HE - B'D( 4�� - B'D( E4�� - �/ B'D( H(D'� - �/ G'� :'D( - �/ G'� (D'�A' - �/ G'� H(D'� - �/ G'� 2�(' - B'D( E4��'�1 .H'3*�/ "E'1 ('2/�/ �FF/�'F '2 H(D'�*HF 1H 'A2'�4 (/�F �G 31� (G H(D'� 2�1 (2F�F ~4�EHF FE�4�/!!!.

www.seo-law.persiangig.com'/'EG E7D(

شنبه ۲۴ اسفند۱۳۸۷ *H37 ستاره شناسان جوان |

ستاره شناسی و طالع بینی

عبدالملک بن اعین با آنکه از راویان حدیث بود، به نجوم احکامی و تاثیر اوضاع کواکب اعتقاد راسخ داشت. هر تصمیمی که می خواست بگیرد و هر کاری که می خواست بکند اول به سراغ کتابهای نجومی می رفت و به محاسبه می پرداخت تا ببیند اوضاع کواکب چه حکم می کند.

تدریجاً این کار برایش عادت شده و نوعی وسواس در او ایجاد کرده بود به طوری که در همه کارها به نجوم مراجعه می کرد. روز به روز وسواسش بیشتر می شد .

از یک طرف می دید اگر این وضع ادامه پیدا کند و به سعد و نحس روزها و ساعتها و طالع نیک و بد و امثال اینها ترتیب اثر بدهد نظم زندگی اش بکلی به هم می خورد. از طرفی هم در خود توانایی مخالفت و بی اعتنایی نمی دید و همیشه به احوال مردمی که بی اعتنا به این امور دنبال کار خود می روند و به خدا توکل می کنند و هیچ درباره این چیزها فکر نمی کنند رشک می برد.

این مرد روزی حال خود را با
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در میان گذاشت و عرض کرد:

«من به این علم مبتلا شده ام و دست و پایم بسته شده و نمی توانم از آن دست بردارم».

امام صادق با تعجب از او پرسید:

«تو به این چیزها معتقدی و عمل می کنی»

گفت :«بلی یا بن رسول الله»


اما م صادق علیه‌السلام فرمود : «من به تو فرمان می دهم , برو تمام آن کتابها را آتش بزن»فرمان امام به قلبش نیرو بخشید، رفت و تمام آنها را آتش زد و خود را راحت کرد.


مأخذ: وسائل ج2 صفحه 18
کتاب: داستان راستان صفحه: 262-263

دوشنبه ۱۳ خرداد۱۳۸۷ *H37 ستاره شناسان جوان |

نظریه انفجار بزرگ

 

نظریه انفجار بزرگ در حال حاضر تنها توضیح ارائه شده درباره منشأ جهان

 می‌باشد که...
B'D( EH1/ F81 4E' /1 H(D'�*HF 8'G1� *B1�(' E4'(G GE�F 8'G1� �G E4'G/G E��F�/ .H'G/ /'4*

/1 5H1*� �G '�F B'D( EH1/ ~3F/ B1'1 �1A* 'F 1' '2 D�F� 2�1 /'FDH/ �F�/./'FDH/ B'D(H1H/ (G 5A-G � '5D�

�/ B'D( (D'�A' - B'D( H(D'� - B'D( A6'�� (D'�A' - B'D( �1G � E1�. (1'� H(D'� - B'D( 2�(' - B'D( A6' - B'D( .�D� B4F� - B'D( F,HE - B'D( 4�� - B'D( E4�� - �/ B'D( H(D'� - �/ G'� :'D( - �/ G'� (D'�A' - �/ G'� H(D'� - �/ G'� 2�(' - B'D( E4��'�1 .H'3*�/ "E'1 ('2/�/ �FF/�'F '2 H(D'�*HF 1H 'A2'�4 (/�F �G 31� (G H(D'� 2�1 (2F�F ~4�EHF FE�4�/!!!.

www.seo-law.persiangig.com'/'EG E7D(

پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۸۷ *H37 ستاره شناسان جوان |

بشتابید , بشتابید

اگر طالب عكس هايي زيبا درباره ستاره شناسي هستيد ، اينجا كليك كنيد...

TClick Here For Get More Mail From Sare2008 Group
B'D( EH1/ F81 4E' /1 H(D'�*HF 8'G1� *B1�(' E4'(G GE�F 8'G1� �G E4'G/G E��F�/ .H'G/ /'4*

/1 5H1*� �G '�F B'D( EH1/ ~3F/ B1'1 �1A* 'F 1' '2 D�F� 2�1 /'FDH/ �F�/./'FDH/ B'D(H1H/ (G 5A-G � '5D�

�/ B'D( (D'�A' - B'D( H(D'� - B'D( A6'�� (D'�A' - B'D( �1G � E1�. (1'� H(D'� - B'D( 2�(' - B'D( A6' - B'D( .�D� B4F� - B'D( F,HE - B'D( 4�� - B'D( E4�� - �/ B'D( H(D'� - �/ G'� :'D( - �/ G'� (D'�A' - �/ G'� H(D'� - �/ G'� 2�(' - B'D( E4��'�1 .H'3*�/ "E'1 ('2/�/ �FF/�'F '2 H(D'�*HF 1H 'A2'�4 (/�F �G 31� (G H(D'� 2�1 (2F�F ~4�EHF FE�4�/!!!.

www.seo-law.persiangig.com'/'EG E7D(

چهارشنبه ۵ اردیبهشت۱۳۸۶ *H37 ستاره شناسان جوان |

نواختر , ابر نو اختر


منجمان باستاني متوجه شده بودند كه گاهي ستارگان جديد در آسمان نمايان مي شود...

درخشندگي ابر نو اختران...

منشاء ابر نو اختران...

بقاياي ابر نو اختران...

نو اختر ها...
B'D( EH1/ F81 4E' /1 H(D'�*HF 8'G1� *B1�(' E4'(G GE�F 8'G1� �G E4'G/G E��F�/ .H'G/ /'4*

/1 5H1*� �G '�F B'D( EH1/ ~3F/ B1'1 �1A* 'F 1' '2 D�F� 2�1 /'FDH/ �F�/./'FDH/ B'D(H1H/ (G 5A-G � '5D�

�/ B'D( (D'�A' - B'D( H(D'� - B'D( A6'�� (D'�A' - B'D( �1G � E1�. (1'� H(D'� - B'D( 2�(' - B'D( A6' - B'D( .�D� B4F� - B'D( F,HE - B'D( 4�� - B'D( E4�� - �/ B'D( H(D'� - �/ G'� :'D( - �/ G'� (D'�A' - �/ G'� H(D'� - �/ G'� 2�(' - B'D( E4��'�1 .H'3*�/ "E'1 ('2/�/ �FF/�'F '2 H(D'�*HF 1H 'A2'�4 (/�F �G 31� (G H(D'� 2�1 (2F�F ~4�EHF FE�4�/!!!.

www.seo-law.persiangig.com'/'EG E7D(

دوشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۸۶ *H37 ستاره شناسان جوان |

سیاه چاله چیست؟

 

 

به طور مختصر، سیاه چاله قسمتی از فضاست که جرم بسیار زیادی در آن متمرکز شده است و هیچ جرمی در مجاورت آن  نمی تواند از گرانش آن بگریزد....
B'D( EH1/ F81 4E' /1 H(D'�*HF 8'G1� *B1�(' E4'(G GE�F 8'G1� �G E4'G/G E��F�/ .H'G/ /'4*

/1 5H1*� �G '�F B'D( EH1/ ~3F/ B1'1 �1A* 'F 1' '2 D�F� 2�1 /'FDH/ �F�/./'FDH/ B'D(H1H/ (G 5A-G � '5D�

�/ B'D( (D'�A' - B'D( H(D'� - B'D( A6'�� (D'�A' - B'D( �1G � E1�. (1'� H(D'� - B'D( 2�(' - B'D( A6' - B'D( .�D� B4F� - B'D( F,HE - B'D( 4�� - B'D( E4�� - �/ B'D( H(D'� - �/ G'� :'D( - �/ G'� (D'�A' - �/ G'� H(D'� - �/ G'� 2�(' - B'D( E4��'�1 .H'3*�/ "E'1 ('2/�/ �FF/�'F '2 H(D'�*HF 1H 'A2'�4 (/�F �G 31� (G H(D'� 2�1 (2F�F ~4�EHF FE�4�/!!!.

www.seo-law.persiangig.com'/'EG E7D(

دوشنبه ۲۷ فروردین۱۳۸۶ *H37 ستاره شناسان جوان |

منظومه شمسی SOLAR SYSTEM

 

عقيده ی عمومی دانشمندان بر اينست که اعضاء منظومه شمسی از سه نسل هستند ....

the Solar System
B'D( EH1/ F81 4E' /1 H(D'�*HF 8'G1� *B1�(' E4'(G GE�F 8'G1� �G E4'G/G E��F�/ .H'G/ /'4*

/1 5H1*� �G '�F B'D( EH1/ ~3F/ B1'1 �1A* 'F 1' '2 D�F� 2�1 /'FDH/ �F�/./'FDH/ B'D(H1H/ (G 5A-G � '5D�

�/ B'D( (D'�A' - B'D( H(D'� - B'D( A6'�� (D'�A' - B'D( �1G � E1�. (1'� H(D'� - B'D( 2�(' - B'D( A6' - B'D( .�D� B4F� - B'D( F,HE - B'D( 4�� - B'D( E4�� - �/ B'D( H(D'� - �/ G'� :'D( - �/ G'� (D'�A' - �/ G'� H(D'� - �/ G'� 2�(' - B'D( E4��'�1 .H'3*�/ "E'1 ('2/�/ �FF/�'F '2 H(D'�*HF 1H 'A2'�4 (/�F �G 31� (G H(D'� 2�1 (2F�F ~4�EHF FE�4�/!!!.

www.seo-law.persiangig.com'/'EG E7D(

دوشنبه ۲۰ فروردین۱۳۸۶ *H37 ستاره شناسان جوان |
goldstar_silverstar@yahoo.com

ورزش
تغذیه
زیست
ادبیات
شعر

RSS 2.0

B'D( F,HE (1'� H(D'�